share follow follow

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

 

suunnittelualueet

Toteutussuunnittelussa toimiston suunnittelupalvelut käsittävät monipuolisesti kaikki mittakaavat sekä päätäntä- ja rakentamisprosessin vaiheet:

konseptointi ja kehitystyö

hankesuunnittelu

alueet kaavoituksesta toteutukseen

Rakentaminen eri muodoissaan:

tuettu ja vapaarahoitteinen rakentaminen sekä erilaiset yhdistelmämallit

täydennysrakentamisesta aluerakentamiskohteisiin

Toiminnalliset sisällöt mm.:

erilaiset asumisen ratkaisut; erityisasuminen, palveluasuminen, eri toimintoja yhdistävät kokonaisuudet

asumisen energia- ja elinkaariratkaisuiden kehittäminen

toimitila- ja kaupan ratkaisut

urheilutilat

Maankäytön suunnittelussa toimiston suunnittelupalvelut käsittävät:

kaavoitusta ja kunnallista päätöksentekoa tukevat ideasuunnitelmat, luonnokset ja selvitykset sekä kaupunkikuvallinen kehitystyö

osayleiskaavat

kehityskuvat

kaavarunkotyöt ja yleissuunnitelmat

asemakaavoitus ja asemakaavojen muutokset

asemakaavoitusta täydentävä rakentamisen ohjeistus

Toimisto on luonut kiinteät yhteistyösuhteet maankäytön selvitystyön tekijöihin sekä maisemasuunnittelu- ja kuntatekniikan suunnittelijaosapuoliin, joten pystymme tarvittaessa tuottamaan projekteihin myös ympäristö- ja insinöörisuunnittelua sekä tekemään tarvittavat selvitykset.

Toimisto on ollut mukana myös kuntien ja toteuttajatahojen yhteistyönä toteuttamissa aluerakentamishankkeissa, joissa suunnittelussa lomitetaan kaavoittaminen ja toteutussuunnittelu. Toimistolla on vankka kokemus monialaisista suunnittelu- ja ohjaustyöryhmistä sekä prosesseista, joissa sovitetaan yhteen haastavia reunaehtoja ja monien erilaisten toimijaryhmien tavoitteita.

suunnitteluperiaatteet ja laadunvarmistus

Kaikessa tekemisessä on tavoitteena toiminnallisesti ja esteettisesti korkealuokkainen lopputulos, joka laadukkaana osana rakennettua ympäristöä tuottaa lisäarvoa niin tilaajalle kuin lähialueen asukkaille. Toimisto tuntee vastuunsa projektien ympäristövaikutuksista ja huomioi suunnitelmissaan hankkeiden koko elinkaaren.

Toimiston työskentelyä ohjaa laatujärjestelmä, jolla on ohjeistettu laadukkaan suunnittelutyön ja asiakkaan tarpeiden sujuvan palvelemisen toteuttavat työskentelyperiaatteet. Toimistolle keskeisiä ovat avoimet keskusteluvälit kaikkien projektin osapuolten välillä. Toimiston tietojärjestelmä on erittäin vikasietoinen. Varmistuspalveluina käytetään nykyaikaisia markkinajohtajien pilvipalveluja. Suunnittelussa olemme käyttäneet mallintavaa suunnittelua vuodesta 2014.

Toimisto haluaa tarjota työntekijöilleen turvallisen ja kannustavan työympäristön sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen, joka toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta; ”Elinikäinen oppiminen on inhimillisen voimavaran jatkuvaa kehittämistä ihmisten omilla ehdoilla ja omalla vastuulla." Toimiston työmetodit pohjaavat vuorovaikutteiseen pienryhmätyöskentelyyn, joka vie suunnitteluprosessia tehokkaasti tehtävän alussa sovittua polkua eteenpäin.

Suunnittelijaryhmämme on tottunut käyttämään suunnitteluohjelmistoja monipuolisesti hyväkseen.

Toimistolla on valmius ja halukkuus myös tarvittaessa yhdessä tilaajan ja muun suunnitteluorganisaation kanssa kehittää suunnittelu- ja toteutusprosesseista toimivampia kunkin tilaajan tarpeisiin.

Kaikki erinomainen tekeminen vaatii valtavasti työtä - "It's a Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'n' Roll), Young, Young & Scott - AC/DC".

8.3.2022

 
 

Copyright (c) 2013 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. All rights reserved.